keyboard_arrow_down

Primo och Coronavirus

Vi gör vårt yttersta för att hålla dig uppdaterad om Corona-virusets påverkan på vår verksamhet

För närvarande har COVID-19 ingen inverkan på vår leveranskedja

På grund av den mycket allvarliga situationen när det gäller utvecklingen av Coronavirus COVID-19 undersöker Primo kontinuerligt den potentiella negativa påverkan på vår leveranskedja, tillsammans med våra leverantörer, och vi får dagliga uppdateringar och status från våra leverantörer. Nya rutiner för att säkerställa optimal säkerhet i vår leveranskedja har implementerats.

För närvarande har COVID-19 mindre påverkan på vår leveranskedja. Berörda kunder är informerade.

Vi kommer omedelbart att kontakta dig om vi finner någon anledning att tro att våra leveranser kan ha någon inverkan på ditt företag.

Senaste uppdatering: 11. augusti 2020

 

 

Gemensamma restriktioner och riktlinjer för alla våra enheter

För att säkerställa en säker hantering av vår leveranskedja och våra tjänster, inklusive ett ansvarsfullt beteende bland våra anställda, följer alla Primo-företag samma strikta principer och regler. Uppdateringar av varje lands och varje företags status delas och korrigerande åtgärder vidtas vid behov. Vi delar bland annat daglig status från varje land gällande:

• COVID-19-status enligt Johns Hopkins Center for Health Security
• Leveranssituation
• Situation i leveranskedjan - råvaruförsörjning och andra leveranser
• Lokala och regionala initiativ och förordningar
• Anställda och deras familjer

Vid en kritisk utveckling av den aktuella situationen kommer vi att kontakta berörda parter omedelbart.

 

Full kapacitet i Kina

Måndagen den 30 mars samlades alla anställda på Primo i Kina för att fira att de sista fem kollegorna hade återvänt från sin karantän. 

Vice VD Kathy Li förväntar inga ytterligare förseningar, fr o m den 1 april är produktionen igång med full kapacitet.

 

keyboard_arrow_up