Global brist på plastråvara drabbar svenska företag

Date: 2021.03.05

Topic: Building , Lighting , Energy & Offshore , Medico , Transport , Electronics & Packing Tubes , Refrigeration & HVAC , Sustainability

Written by: IKEM Henrik Oxfall

Ta del av IKEM's (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) artikel. "Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade."

https://www.ikem.se/nyheter/nyheter-2021/global-brist-pa-plast-drabbar-svenska-foretag/

Back

keyboard_arrow_up