Vem vi är, varför vi är här och hur vi arbetar

Vilka vi är

Vår kultur och identitet

För att förstå vad du får när du arbetar tillsammans med Primo måste du känna till och förstå vår kultur; vem vi är, varför vi är här (vårt syfte) och hur vi arbetar. Det är vår ambition att alltid leva upp till dessa principer i vårt samarbete med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter inom plastindustrin och på andra håll.

Vilka vi är

Primo är en ledande och dedikerad specialist inom plaststrängsprutning. Drivs av vår omsorg för en bättre morgondag och baserat på vår omfattande erfarenhet, know-how och beprövade process, strävar vi kontinuerligt efter att utforma och pressa fram morgondagens profiler som optimerar prestanda och sparar resurser. Tack vare det privata ägandet av Primo har vi smidighet, förmåga och vilja att investera i framtiden. Vi behandlar våra kunder som långvariga partners och arbetar ständigt för att förbättra vårt fotavtryck.

Vårt syfte

Att utforma och pressa fram morgondagens profiler som optimerar prestanda och sparar resurser

The Primo IP Board
Styrelsen för Inter Primo, från vänster: Jan Johan Kühl, VD Claus Tønnesen, Kenny Jensby, ordförande och ägare Fleming Grunnet, Gert Kristiansen, delägare Mette Grunnet
Hur vi arbetar

PRIMO IDENTITET

Hur vi arbetar Vi beskriver PRIMO IDENTITET i fyra ord som inramar vår CORE identitet. Vår identitet säkerställer att vi är på rätt spår och att alla agerar på en gemensam och långsiktig grund - oavsett var i organisationen vi är och oavset

Get in touch

Do you want to know more about Primo and how we work?

Jaakko Salo Group Commercial Director
Group Commercial Director

Contact us

Your first and last name

Your company details

Your professional phone number

Your message, questions, remarks