keyboard_arrow_down

Vår identitet

Vem vi är,
varför vi är här
och hur vi arbetar

Kontakta oss

Vilka vi är – Vår kultur och identitet

För att förstå vad du får när du arbetar tillsammans med Primo måste du känna till och förstå vår kultur; vem vi är, varför vi är här (vårt syfte) och hur vi arbetar. Det är vår ambition att alltid leva upp till dessa principer i vårt samarbete med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter inom plastindustrin och på andra håll.

Vilka vi är

Primo är en ledande och dedikerad specialist inom plaststrängsprutning. Drivs av vår omsorg för en bättre morgondag och baserat på vår omfattande erfarenhet, know-how och beprövade process, strävar vi kontinuerligt efter att utforma och pressa fram morgondagens profiler som optimerar prestanda och sparar resurser. Tack vare det privata ägandet av Primo har vi smidighet, förmåga och vilja att investera i framtiden. Vi behandlar våra kunder som långvariga partners och arbetar ständigt för att förbättra vårt fotavtryck.

Vårt syfte

Att utforma och pressa fram morgondagens profiler som optimerar prestanda och sparar resurser

 

Foto: VD Claus Tønnesen vänster, ordförande och ägare Fleming Grunnet till höger.

Hur vi arbetar

Vi beskriver PRIMO IDENTITET i fyra ord som inramar vår CORE identitet. Vår identitet säkerställer att vi är på rätt spår och att alla agerar på en gemensam och långsiktig grund - oavsett var i organisationen vi är och oavsett vilken typ av beslut vi måste ta.

"We Care"

Vi spara resurser och ökar våra produkters återvinningsbarhet och hållbarhet

Vi tar ansvar för omvärlden, för miljön och för våra kollegor (CSR)

Vi behandlar våra kunder, samarbetspartners och varandra med respekt

"We are Openminded"

Vi utmanar befintliga sätt att göra saker på, testar nya idéer och ny teknik

Vi söker efter nya affärsmöjligheter

Vi lyssnar och ställer frågor för att förstå kundens stuation och behov

"We are Reliable"

Vi är ekonomisk stabila och trovärdiga för alla vi samarbetar med

Vi håller avtal och deadlines

Vi är ärliga, väcker tillit och kommunicerar omedelbart och rakt

"We Execute"

Vi hanterar varje steg i processen professionellt från idé till genomförande

Vi är i konstant utveckling

Vi tar initiativ och följer upp

Låt oss kontakta dig

När du fyller i detta formulär godkänner du våra villkor för hantering av dina personuppgifter

keyboard_arrow_up