PLASTEXTRUDERING SOM UPPFYLLER KRAVEN

  • Din unika och kundanpassade lösning för plastextrudering

    Kontakta oss
Plastextrudering

Produktionsprocess

Du kommer att uppleva hög flexibilitet som uppfyller kraven för din unika och anpassade lösning för avancerade polymer- och plastprodukter.

Plastextrudering

Strängsprutning i plast är en tillverkningsprocess med stora volymer där råplast smälts och formas till en kontinuerlig profil. På Primo har vi extruderat plastprofiler sedan 1959. Både extrudrar och själva processen har genomgått betydande framsteg under åren. Idag säkerställer avancerad teknik- och digitalövervakning högkvalitativa och kostnadsbesparande processer till förmån för ett brett spektrum av branscher och många applikationer i vår mycket effektiva och automatiserade produktionsanläggningar i Europa och i Kina. 

Vid strängsprutning sätts den uppvärmda plastmassan under tryck av en skruv och pressas genom en form (verktyget). Profilen kyls sedan ner och hårdnar till sitt slutliga fasta tillstånd. På detta sätt kan en profil tillverkas i vilken längd som helst, vilket till exempel är en fördel vid tillverkning av delar till kablar som rullas direkt på kabelrullar.

Plast till många olika ändamål

Extrudering är en mycket använd metod för att forma plastmaterial, men den används också för andra material. Till exempel används tekniken i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin där produkter som malet kött, pasta och till och med ostbågar tillverkas genom extrudering.

Plastextrudering teknologi

Extrudering är vanligtvis en helautomatisk process med kontinuerliga dimensionskontroller och automatisk maskinjustering. Detta gör det möjligt att tillverka ett brett utbud av produkter från enkla rör och stänger till extremt komplexa fönsterprofiler. Extrudering möjliggör också tillverkning av mycket stora produkter eller praktiskt taget oändliga profiler för exempelvis användning off-shore kablar.  

En process med obegränsade möjligheter

Processens framgång beror på flera faktorer där temperaturen spelar en avgörande roll. Ingången består av plast i form av pellets, granulat, flingor eller pulver som förvandlas till en homogen massa vid upphettning. Ofta blandas olika ingredienser för att erhålla särskilda egenskaper, såsom plasticitet, färg, styrka etc. Temperaturen måste mätas noggrant, liksom trycket som skruven sätter på plastmassan i förhållande till det givna plastmaterialet och verktygets storlek. För högt, för lågt eller för mycket tryckvariation kan orsaka spänning i slutresultatet. Stressen kan leda till oönskade vändningar i profilerna eller förstöra deras styrka. Den specifika plasttypen och utformningen av profilen spelar också en viktig roll för egenskaperna för den slutliga lösningen.

Primo plastic extrusion process

Extrudering i plast kan vara en komplex process

Vissa produkter kräver fler egenskaper än en enda extruder kan leverera. I dessa fall kan samsträngsprutning vara ett alternativ. Samsträngsprutning är processen att strängspruta två typer av plast samtidigt genom samma verktyg som två lager, som smälts samman av påverkan av värmen. Co-extrudering är en komplex process som ställer stora krav på maskiner och dosering av material från båda källorna. I vissa fall kan trippel- och fyrsträngsprutning appliceras. Dessa metoder kräver ännu högre grad av precision och expertis i hanteringen av materialen. Extruderingsprocessen kan också innefatta en inloppsprocess som kombinerar två processer i en; till exempel den extruderade plastprofilen med en metalltråd.

Ytterligare åtgärder för att underlätta din produktion

När profilen kyls kommer ytterligare justeringar ofta att göras. Vid denna tidpunkt är det möjligt att borra hål, lägga till beläggning och ett satsnummer. Partinumret är en kvalitetskontrollåtgärd som gör det möjligt att gå tillbaka och hitta detaljer om produktionsförhållandena vid den aktuella tiden.

Perfekt material för extruderingsprofiler i plast

De vanligaste typerna av plast som strängsprutas idag är polyeten (PE), polypropen, acetaler, akryl, nylon (polyamider), polystyren, PVC (polyvinylklorid), ABS (akrylnitril, butadien och styren), TPE (termoplastiska elastomerer), och polykarbonat.

Plastic extrusion equipment

VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om våra plastpaneler och isoleringsprofiler?

Kontakta

För- och efternamn

Uppgifter om ditt företag

Professionellt telefonnummer

Ditt meddelande, frågor, kommentarer