Elektronik & Förpackningsrör

  • Lätta och hållbara polymerdelar för elektroniska apparater

    Kontakta oss
    Electronics Antenna Cover
Elektronik & Förpackningsrör

Kompetensområden inom elektroniska apparater

Polymer är ett föredraget material för elektroniska apparater på grund av låg vikt, elektrisk isolering och värmebeständighet. Dessutom försöker Primo alltid att leverera mer hållbara lösningar.

Kontakta oss
Primo Profilex Packing Tube Electronics

Profiler för alla elektroniska applikationer

Polymer är ett föredraget material för elektroniska apparater på grund av låg vikt, elektrisk isolering och värmebeständighet. Dessutom kan vi leverera hållbara lösningar.

  • Förpackningsrör för fordonsindustrin
  • Digitala spår för prisetiketteringssystem
  • Antennskydd
  • Skydd för elektriska apparater

Plastkomponenter och polymerprofiler ger också möjligheter till design. Extruderade profiler ger attraktiva, lätta och hållbara delar för elektroniska apparater, till exempel konsumentelektronik och högteknologiska elektronikprodukter. I själva verket kan vi producera nästan vilken profil som helst och rör för alla elektriska applikationer med fullständig materialdokumentation, vilken färg och ytbehandling som helst. Kontakta vårt expertteam för råd om ditt nästa projekt.

Kontakta oss
Get in touch

Do you want to know more about plastic profiles for electronics and packing tubes?

Contact us

Your first and last name

Your company details

Your professional phone number

Your message, questions, remarks