Det steg upp ur havet: Primo tecknar den största offshoreordern någonsin

Date: 23/11/2017

Primos affärsområde Offshore i Sverige har just tecknat den största enskilda ordern någonsin för Primogruppen – hela 3 000 ton styva PVC-profiler som ska levereras till ett stort offshoreprojekt före utgången av 2018.

Primos affärsområde Offshore i Sverige har just tecknat den största enskilda ordern någonsin för Primogruppen

Primos affärsområde Offshore i Sverige har just tecknat den största enskilda ordern någonsin för Primogruppen – hela 3 000 ton styva PVC-profiler som ska levereras till ett stort offshoreprojekt före utgången av 2018.

Primo har just tecknat ett avtal om att ingå som partner i ett av världens största offshoreprojekt för kraftförsörjning. En av våra mångåriga offshorekunder har bett oss utveckla, tillverka och leverera 360 kilometer PVC-profiler.

De ska användas som fyllnadsprofiler i matningskablar som löper till och från offshoreinstallationer i några av världens mest ogästvänliga miljöer, där offshorekablar och matningskablar förläggs på upp till 2 000 meters djup.

Om vi talar om specialextruderingsprojekt är detta den största enskilda order som Primo någonsin har tecknat – vi bedömer att den totala mängden styv PVC som behövs för hela beställningen överstiger 3 000 ton,” säger Group Business Director Jim Nilsson från Primo Sverige.

Kritiska komponenter som inte får haverera

Inom offshoreindustrin utgör matningskablarna en vital del av hela installationen. De fungerar som länken mellan offshoreplattformarna och den landbaserade installationerna och överför data, kraft och kommunikation.

Eftersom matningskablarna löper utmed havsbottnen över stora avstånd och på stora djup får kablarnas styrka och funktion aldrig äventyras. Specialdesignade fyllnadsprofiler av extruderad, styv PVC utgör en integrerad del av matningskablarna, och det är just dessa profiler som Primo ska leverera för det aktuella projektet.

Utveckling hand i hand med kunden

Utvecklingsarbetet har pågått under de senaste åren i tätt samarbete med kunden.

Vi lyckades uppfylla kundens krav på en relativt kort tid,” säger Jim Nilsson. ”Vi kunde fungera dels som en utvecklingspartner vid designen av matningskablarna, dels som en material- och extruderingspartner genom att utnyttja vårt PVC-blandningscentrum i Finland och vårt offshoreextruderingscentrum i Sverige med deras specialistkunskaper. Dessutom kunde vi påvisa att kan uppfylla kraven på tillverkningskapacitet och logistik.

Följ kunden

En av Primos huvudstyrkor i den här typen av projekt är den vilja och flexibilitet som behövs för att expandera och anpassa tillverkningslinjerna efter behoven. Jim Nilsson förklarar:

Vi säger alltid att vi följer kunden, och det här speciella fallet visar att vi också menar det. För att kunna leva upp till kraven i detta specifika projekt var vi tvungna att bygga ut vår tillverkning i Sverige och anställa ny personal. Och det är självklart att vi gör det – det är en del av vårt åtagande för kunden.

En snäv tidplan

Primo Sverige räknar med att kunna leverera alla 3 000 ton PVC-profiler på mindre än 11 månader och samtidigt leva upp till de krav som har ställts upp tillsammans med slutkunden.

Det är ett mycket tidspressat leveransschema,” säger Jim Nilsson. ”Profilerna i sig är komplexa och måste uppfylla strikta kvalitetsstandarder, men vi måste också ta hänsyn till den totala logistiken. Som tur är har vi redan en mycket stark organisation med inriktning på offshoreindustrin, och det kommer att vara en stor hjälp för oss i detta projekt.

Om Primo 

Den danska koncernen har huvudkontor i Köpenhamn och försäljnings- och produktionsverksamhet på 11 platser i Europa och Kina. Koncernen har för närvarande 980 anställda och en omsättning på 205 miljoner euro (per 31.12.2022). Företaget grundades och ägs av familjen Grunnet och har sedan starten 1959 specialiserat sig på att designa och producera kundspecifika profillösningar i plast.