Hantering av avfallet: vårt engagemang i återvinning

Date: 16/05/2018

Allting som tillverkas resulterar i avfall av något slag. I plastproduktion återvinns emellertid nästan allt produktionsavfall som t.ex. avklippta restbitar, felaktiga produkter och dylikt direkt på fabriken.

Primo-koncernen har åtagit sig att återvinna på sina produktionsanläggningar

Allting som tillverkas resulterar i avfall av något slag. I plastproduktion återvinns emellertid nästan allt produktionsavfall som t.ex. avklippta restbitar, felaktiga produkter och dylikt direkt på fabriken. 

När produkterna sedan är i omlopp finns system på plats som ser till att de värdefulla tillgångarna inuti produkterna inte kasseras utan istället används för att tillverka nya produkter. Detta är en del av vårt engagemang i att göra våra produkter återvinningsbara. Och dina också.

För Primo är ett djupt engagemang i återvinning ett naturligt steg, inte bara för vår egen skull utan även för våra kunder. I nya utvecklingsprojekt strävar vi efter att ta med hållbarhet i beräkningarna och inlemma det i vår design i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta innebär att som kund hos Primo kan du vara säker på att våra ansträngningar att implementera hållbarhet i våra produkter, och i dina, kommer att vara en integrerad del i alla utvecklingsprocesser. Detta är viktigt, inte bara för våra CSR-insatser och vårt varumärke utan det kan bli viktigt för dig också. 

Att producera råmaterial kostar mycket energi

Alla plastprodukter har en livslängd, i vissa fall mäts de i årtionden. Den största delen energi som förbrukas vid framställning av en plastprodukt går åt vid tillverkningen av själva plastblandningen. 

När en plastprodukt återvinns avlägsnas produktionen av råmaterialet från ekvationen, vilket gör återvinning av plastmaterial till en fantastisk idé ur hållbarhetsperspektiv. 

Det håller även avfallet borta från miljön och gör att värdefulla oljebaserade material används till fullo. För att återvinna plast måste det emellertid finnas system på plats för att samla in, sortera, göra rent och återvinna materialet.

PVC-återvinning i stor skala

En av de största fördelarna med de flesta termoplaster, såsom PVC, PE och PP, är att de kan återvinnas utan någon kvalitetsförlust. Detta stämmer framför allt med PVC – ett material som har fått utstå ett dåligt rykte i media under årtionden. Studier bland producenter av plaströr har visat att en PVC-produkt kan brytas ner, smältas och extruderas till en ny produkt med noll förlust av produktkvaliteten – inte bara en gång utan fem gånger. Detta är bara ett exempel på hur exceptionellt väl plastmaterial lämpar sig för återvinning – mycket bättre än de flesta andra material.

I Danmark beslutade fem stora plastproducenter – vi var en av dem – att ta itu med frågan om PVC-återvinning genom att inrätta ett system som gör det enkelt för byggare att bortskaffa avvecklade PVC-produkter som används i byggen och konstruktioner. Vanligtvis handlar det om dräneringsrör, avloppsledningar, takprofiler, fönsterprofiler etc. Produkter som alla har tillverkats av extruderad PVC. Systemet, som fick namnet WUPPI, gör det nu möjligt för städer och byggföretag att bortskaffa sådana material på ett säkert sätt. 

I andra europeiska länder finns liknande organisationer som arbetar tätt tillsammans med avfallshanteringsföretag för att inrätta ett återhämtningssystem. Exempel på detta är RecoMed i Storbritannien och VinylLoop i Italien.

WUPPI och deras motsvarigheter ingår alla i VinylPlus, den paneuropeiska plastindustrins återvinningsorganisation för PVC-produkter, vars syfte är att återvinna 800 000 ton PVC fram till 2020 – ett mål som ligger inom räckhåll. 

…och andra plasttyper också

All thermoplastics can be recycled, but the majority of recycled plastics are industrially used types such as PVC and PE. With the recent Chinese ban on import of plastic waste, the European plastics industry now needs to move fast to devise systems that can make plastics part of a truly circular economy.

Alla termoplaster kan återvinnas men majoriteten av återvunna plaster är plastsorter som används inom industrin, som t.ex. PVC och PE. Med det nyligen utfärdade kinesiska förbudet mot import av plastavfall behöver den europeiska plastindustrin nu agera snabbt för att utforma system som kan göra plast till en cirkulär ekonomi på riktigt. Denna stortrend driver fram nya investeringar i återvinningsinfrastruktur i Europa och kommer att fortsätta att göra det under de närmaste åren. En stor utmaning blir att öka mängden återvunnen postkonsument-plast. 

I hela Europa samlas sammanlagt cirka 31 % av alla producerade plastmaterial in för återvinning. Det finns dock väsentliga regionala skillnader med länder som Sverige, Norge och Tyskland högst i topp. På Primo fortsätter vi våra ansträngningar i att engagera oss i alla nuvarande och framtida återvinningsinitiativ – för att skydda miljön från skadlig inverkan men också för att bevara en värdefull naturresurs.

Källor: Nordisk Wavin, WUPPI, VinylPlus, Plastics Recyclers Europe

Om Primo 

Den danska koncernen har huvudkontor i Köpenhamn och försäljnings- och produktionsverksamhet på 11 platser i Europa och Kina. Koncernen har för närvarande 980 anställda och en omsättning på 205 miljoner euro (per 31.12.2022). Företaget grundades och ägs av familjen Grunnet och har sedan starten 1959 specialiserat sig på att designa och producera kundspecifika profillösningar i plast.