IATF Certifiering

Primo certifierad leverantör av extruderade profiler åt fordonsindustrin. Standarder och certifieringar är hörnstenar i samarbetet mellan fordonsindustrin och hela leverantörskedjan. Men processen är lång och kräver ett uppriktigt engagemang för transparens, dokumentation och de specifika krav som ställs av fordonsindustrin.

Profiles on Primo certified to deliver to the automotive industry
Certified supplier of extruded profiles for the automotive industry - Managing director of Primo Sweden, Jim Nilsson and Mikael Johansson, HSEQ Manager at Primo in Limmared, Sweden.

Från utsidan verkar inte mycket ha ändrats på Primo Sveriges anläggning i Limmared. Men för kunder inom fordonsindustrin är Limmared det nya centret på kartan över leverantörer. Anledningen är följande: IATF 16949, en standard för kvalitetsledningssystem baserad på den mer kända ISO 9001, men som är speciellt utformad för leverantörer till fordonsindustrin. Limmareds produktion följer numera denna standard och är skyldig att genomgå oberoende revisioner årligen och en fullständig omcertifieringsrevision vart tredje år. Detta utförs av det framstående tredjeparts ackrediteringsorganet LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance).

Dokumentation av hela leveranskedjan

Alla revisioner utförs av ett tredjeparts ackrediteringsorgan för att säkerställa överensstämmelse.

Standarden hjälper fordonsindustrin att styra och förbättra hela leveranskedjan. I synnerhet gällande:

  • ändamålsenliga och effektiva processer
  • kundnöjdhet
  • kontinuerlig förbättring
  • förebyggande och korrigerande åtgärder
  • minskning av variationer och spill i leveranskedjan.

Att implementera ett strikt ledningssystem för alla typer av leverantörer gör att fordonstillverkare kan få en fullständig översikt över diverse viktiga faktorer. 

Visar världen våra processer

”Det är viktigt att förstå att det inte är produkterna eller delarna som blir certifierade. Det är hela vår anläggning med alla dess processer och dokumentation. Det handlar om vår förmåga att visa världen utanför exakt vad som försiggår här”, säger Mikael Johansson, HSEQ-chef för Primo i Limmared. 

Certifieringar handlar helt om att skapa förtroende genom att verifiera prestanda i verksamhetens processer. I Limmared antyder också VD för Primo Sverige, Jim Nilsson, att kvalificeringen för IATF 16949 är en del av en långsiktig relation med fordonsindustrin:

”Certifiering är en strategisk riktning vi har tagit för att visa upp och stödja Primos långsiktiga engagemang för fordonsindustrin. Samtidigt har processen för att nå hit lett till flera förbättringar som gynnar alla former av produkter och alla kunder.”

Ett tillägg till ISO 9001

”IATF 16949:2016 är helt anpassad till strukturen och kraven i ISO 9001:2015. Därför kan inte IATF 16949 implementeras ensamt som ett självständigt dokument, utan måste implementeras som ett tillägg tillsammans med ISO 9001. Man kan säga att medan ISO 9001 definierar de grundläggande kraven i ett kvalitetsledningssystem, fastställer IATF 16949 de industrispecifika kraven från fordonsindustrin på ett sådant system”, säger Mikael Johansson.

Förväntningen är att en internationellt accepterad certifiering som IATF 16949 kommer förbättra Primos anseende och därmed öppna upp för nya dörrar och affärsmöjligheter. Inte minst då upphandlingsspecifikationer ofta kräver certifiering i leveransvillkoren.

Bekräftar effektivitet och säkerhet

”Primo har varit en stadig partner för fordonskunder i över tio år. Det är ett naturligt steg att bli tredjepartscertifierad av IATF. Detta arbete har till stor del bekräftat att vi har ett effektivt och säkert arbetssätt när kunder har nya projekt. Vi kommer arbeta vidare med att utöka kundportföljen av kunder som ställer krav på hög kvalitet på sina extruderade plastprofiler”, säger Mathias Rubesved, affärsområdeschef för automotive hos Primo Sverige.


Om IATF 16949

IATF 16949 är fordonsindustrins mest använda internationella standard för kvalitetsledning. Certifieringen måste bekräftas (minst) årligen av en IATF-certifierad revisor (tredjepartsrevisor) hos ett av IATF godkänt certifieringsorgan. Omcertifiering krävs vid utgången av tre år. IATF 16949 betonar utvecklingen av processinriktade kvalitetsledningssystem som bidrar till kontinuerlig förbättring, förebyggande av fel och minskning av variationer och spill i leveranskedjan. Målet är att effektivt möta kundbehov. Standarden skapades ursprungligen 1999 för att harmonisera olika bedömnings- och certifieringssystem i världen i leveranskedjan till fordonssektorn.

International Automotive Task Force (IATF)

International Automotive Task Force (IATF) är en grupp biltillverkare som siktar på att erbjuda förbättrade kvalitetsprodukter till bilkunder över hela världen. Deras främsta uppgift är att nå en konsensus för kvalitetssystem och säkerställa en bred grupp tredjepartscertifierare för att säkerställa en global överensstämmelse.

Det finns över 20 medlemmar i IAFT, bland dem många av världens största biltillverkare, som BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Company, MARUTI SUZUKI, Renault och Volkswagen AG.

Primo provides profiles for leisure boats

Om Primo 

Den danska koncernen har huvudkontor i Köpenhamn och försäljnings- och produktionsverksamhet på 11 platser i Europa och Kina. Koncernen har för närvarande 980 anställda och en omsättning på 205 miljoner euro (per 31.12.2022). Företaget grundades och ägs av familjen Grunnet och har sedan starten 1959 specialiserat sig på att designa och producera kundspecifika profillösningar i plast.