Plastprofilsspecialisten Primo Sverige firar 60-årsjubileum

Svenska Primo, en del av det familjeägda Inter Primo, kommer att delta i firandet av Primo-gruppens 60-årsjubileum under den kommande veckan för att markera en milstolpe vad det gäller nordisk innovation och företagssamarbete.

Primos fabriker i Limmared och Dalstorp har under årtionden producerat en lång rad av specialanpassade plastprofiler. Firandet kommer att ske i form av en VIP-mottagning för kunder och leverantörer på anläggningen i Limmared. Dagen avslutas med en galamiddag för all personal på Glasets Hus i Limmared. Dagen efter är det helledigt för all personal.

Primo i Sverige är byggt på en tradition av framgångsrika innovationer kombinerat med en nära kontakt med det lokala samhället. Produktionen av plastprofiler på fabrikerna i Limmared och Dalstorp har en lång historia. Redan år 1940 startade den lokala entreprenören Georg Johnsson tillsammans med sina söner Niels och Karl-Erik företaget Johnssons Söner. Försöken med strängsprutning av plastprofiler år 1951 blev till en succé och ledde till en stor affärsframgång. 1968 så var 55 anställda sysselsatta med tillverkningen i Limmared.

År 2000 integrerades Primo Sverige i det internationella Inter Primo (startad 1959). Med firandet av årsdagen vill grundarna i familjen Grunnet visa på företagets historia och dess betydelse för plastproduktionen i norra Europa, både under de senaste 60 åren och ännu längre tillbaka i tiden.

En annan verksamhet i Sverige med anknytning till Primo var Svenska Bindgarnsfabriken, startad i Lund år 1847. Man började sen tillverka PVC-plastprofiler 1967, köptes sen upp av KemaNobel men blev efter det en del av Primo Group år 1985.

Primo Sweden celebrates 60 years

Dagens Primo i Sverige arbetar nära samman med norska Primo, man har delad försäljningsavdelning och administration. Från den norska verksamheten kommer också flera innovativa uppfinningar för strängsprutning av plast.

Primo i Sverige har alltid varit främst inom sin bransch och har en lång historia av att anpassa sin produktion för att kunna möta svenska företagsbehov. Som exempel så tillverkar Primo tekniskt avancerade profiler till fordonsindustrin och arbetar också tätt tillsamman med offshore-verksamheter för att lösa deras speciella behov.

Det har varit intressanta och utvecklande år med nya ägarkonstellationer, berättar Sven Axel Norberg som har arbetat inom svensk plastindustri i över 40 år och i ledande positioner hos Primo under åren 1989 till 2007.

Alla har haft en stark tro på ägarfamiljernas intentioner och det har verkligen lönat sig. Jag tro att den främsta förklaringen till framgången är att vi har mycket korta besluts och kommunikationsvägar. Alla anställda känner att de personligen är en viktig del i företaget.

Idag så uppgår antalet anställda i enheterna i Limmared och Dalstorp till 120 personer.

”Det är bara så att man stannar länge hos oss, säger Stefan Tingström som är vd. Vi kan även se hela familjer som arbetar här. Företaget är starkt engagerat lokalt i bygden och deltar i många aktiviteter. Vi har ett starkt engagemang för att våra produkter och komponenter lever upp till högsta standard när det gäller kvalitet och miljöpåverkan. För att säkerställa och stärka vår position som marknadsledare behöver vi än mer tänka globalt, arbeta med gröna affärsmodeller baserade på kretsloppstänkande och återvinning.

Inter Primo har nu verksamheter i 8 länder, inklusive Kina, och man fokuserar på långsiktigt samarbete tillsammans med sina kunder samtidigt som man strävar till att vara ledande vad det gäller miljövänlig produktion.

Om Primo 

Den danska koncernen har huvudkontor i Köpenhamn och försäljnings- och produktionsverksamhet på 11 platser i Europa och Kina. Koncernen har för närvarande 980 anställda och en omsättning på 205 miljoner euro (per 31.12.2022). Företaget grundades och ägs av familjen Grunnet och har sedan starten 1959 specialiserat sig på att designa och producera kundspecifika profillösningar i plast.